logo institut nuklernej molekularnej mediciny  

                    

>   Pre lekárov >   Ponuka vyšetrení

Ponuka vyšetrení

Košice

 

Banská Bystrica

 

 

Oddelenie zobrazovacej diagnostiky - Scintigrafické vyšetrenia

Košice


KARDIOLÓGIA
 • Perfúzna scintigrafia myokardu záťažová a pokojová metódou gated SPECT - stiahnuť PDF
 • SPECT myokardu v pokoji s 201Tl -chloridom na detekciu viability myokardu - stiahnuť PDF
 • Rádionuklidová ventrikulografia (MUGA scan - stiahnuť PDF
 • Rádionuklidová angiokardiografia - stiahnuť PDF
 • Rádionuklidová flebografia - stiahnuť PDF

PNEUMOLÓGIA
NÁDOROVÁ DIAGNOSTIKA
 • Celotelová scintigrafia skeletu, trojfázová scintigrafia časti skeletu, scintigrafia skeletu lokálna, SPECT príp. SPECT/CT časti skeletu - stiahnuť PDF

 • MIBG scintigrafia endokrinných a neuroendokrinných nádorov - stiahnuť PDF
 • Scintigrafická diagnostika nádorov obsahujúcich somatostatínové receptory - stiahnuť PDF
 • Scintigrafia nádorov 67Ga - citrátom - stiahnuť PDF
 • 99mTc-MIBI (99mTc-Tetrofosmin) pozitívna nádorová diagnostika - stiahnuť PDF
 • Akumulačný test hromadenia rádiojódu v štítnej žľaze pred liečbou rádiojódom - stiahnuť PDF
 • Lymfoscintigrafia sentinelových lymfatických uzlín s následnou peroperačnou detekciou gamasondou - stiahnuť PDF

ORTOPÉDIA, TRAUMATOLÓGIA, REUMATOLÓGIA - OSTEOLÓGIA
 • Celotelová scintigrafia skeletu, trojfázová scintigrafia časti skeletu, scintigrafia skeletu lokálna, SPECT časti skeletu - stiahnuť PDF
 • Perfúzna scintigrafia kĺbov a mäkkých tkanív - stiahnuť PDF

NEFROLÓGIA A UROLÓGIA               - Diuretická scintigrafia obličiek (furosemidový test) - stiahnuť PDF
              - Dynamická scintigrafia obličiek s kaptoprilovým testom - stiahnuť PDF
              - Nepriama rádionuklidová cystografia - stiahnuť PDF
              - Stanovenie močového rezidua pomocou rádiofarmák - stiahnuť PDF
ENDOKRINOLÓGIA
 • Scintigrafia štítnej žľazy - stiahnuť PDF
 • Scintigrafia prištítnych teliesok - stiahnuť PDF
 • Akumulačný test hromadenia rádiojódu v štítnej žľaze pred liečbou rádiojódom - stiahnuť PDF

GASTROENTEROLÓGIA A HEPATOLÓGIA, VYŠETRENIE SLEZINY
 • Scintigrafia slinných žliaz (sialoscintigrafia) - stiahnuť PDF
 • Dynamická scintigrafia ezofagu a detekcia gastroezofageálneho refluxu - stiahnuť PDF
 • Dynamická scintigrafia evakuácie žalúdka - stiahnuť PDF
 • Scintigrafické vyšetrenie strát krvi GITom značenými autológnymi erytrocytami - stiahnuť PDF
 • Scintigrafické vyšetrenie krvácania z Meckelovho divertikla - stiahnuť PDF
 • Cholescintigrafia – dynamická hepatobiliárna scintigrafia - stiahnuť PDF
 • Statická scintigrafia pečene a sleziny (SPECT) - stiahnuť PDF
 • Scintigrafická diagnostika hemangiómu pečene značenými autológnymi erytrocytami (SPECT) - stiahnuť PDF

NEUROLÓGIA
 • Vyšetrenie regionálneho prietoku krvi mozgom s 99mTc-HMPAO (SPECT) - stiahnuť PDF
 • Scintigrafia dopamínových transportérov v mozgu - DaTScan 123I- (SPECT) - stiahnuť PDF
 • Scintigrafia likvorových ciest (cisternografia a perimyelografia) - stiahnuť PDF

HEMATOLÓGIA A OSTATNÉ VYŠETRENIA
 • Selektívna scintigrafia sleziny - stiahnuť PDF
 • Kvantitatívna lymfoscintigrafia končatín - stiahnuť PDF
 • Scintigrafia kostnej drene - koloidmi - stiahnuť PDF
 • Imunoscintigrafia antigranulocytárnymi protilátkami - stiahnuť PDF
 • Imunoscintigrafia zápalových ložísk pomocou protilátok proti granulocytom - stiahnuť PDF
 • Scintigrafia zápalových ložísk 99mTc-HMPAO značenými leukocytmi - stiahnuť PDF

 

PLÁN -  zaviesť vyšetrenia v roku 2014

 • Rádionuklidová splenoportografia
 • Scintigrafické zobrazenie dopaminových receptorov v mozgu
 • Rádionuklidové stanovenie glomerulárnej funkcie obličiek - GFR
 • Stanovenie objemu erymasy

 

Banská Bystrica

 

PNEUMOLÓGIA


NÁDOROVÁ DIAGNOSTIKA

 • Celotelová scintigrafia skeletu, trojfázová scintigrafia časti skeletu, scintigrafia skeletu lokálna, SPECT časti skeletu - stiahnuť PDF

 • MIBG scintigrafia endokrinných a neuroendokrinných nádorov - stiahnuť PDF
 • 99mTc-MIBI (99mTc-Tetrofosmin) pozitívna nádorová diagnostika - stiahnuť PDF
 • Rádionavigačná lokalizácia nehmatnej lézie prsníka (ROLL) - stiahnuť PDF
 • Lymfoscintigrafia sentinelových lymfatických uzlín s následnou peroperačnou detekciou gamasondou - stiahnuť PDF

 

ORTOPÉDIA, TRAUMATOLÓGIA, REUMATOLÓGIA - OSTEOLÓGIA

 • Celotelová scintigrafia skeletu, trojfázová scintigrafia časti skeletu, scintigrafia skeletu lokálna, SPECT časti skeletu - stiahnuť PDF
 • Perfúzna scintigrafia kĺbov a mäkkých tkanív - stiahnuť PDF


NEFROLÓGIA A UROLÓGIA

              - Diuretická scintigrafia obličiek s MAG3 (furosemidový test) - stiahnuť PDF
              - Diuretická scintigrafia obličiek s DTPA (furosemidový test) - stiahnuť PDF
              - Dynamická scintigrafia obličiek s DTPA - kaptoprilový test - stiahnuť PDF

 • Dynamická scintigrafia transplantovanej obličky - stiahnuť PDF
 • Statická scintigrafia obličiek s DMSA(+ SPECT) - stiahnuť PDF


ENDOKRINOLÓGIA

 • Scintigrafia štítnej žľazy - stiahnuť PDF
 • Scintigrafia prištítnych teliesok - stiahnuť PDF s následnou peroperačnou detekciou gamasondou


GASTROENTEROLÓGIA A HEPATOLÓGIA, VYŠETRENIE SLEZINY

 • Scintigrafia slinných žliaz (sialoscintigrafia) - stiahnuť PDF
 • Dynamická scintigrafia ezofagu a detekcia gastroezofageálneho refluxu - stiahnuť PDF
 • Dynamická scintigrafia evakuácie žalúdka - stiahnuť PDF
 • Scintigrafické vyšetrenie strát krvi GITom značenými autológnymi erytrocytami - stiahnuť PDF
 • Scintigrafické vyšetrenie krvácania z Meckelovho divertikla - stiahnuť PDF
 • Cholescintigrafia – dynamická hepatobiliárna scintigrafia - stiahnuť PDF
 • Statická scintigrafia pečene a sleziny (SPECT) - stiahnuť PDF
 • Scintigrafická diagnostika hemangiómu pečene značenými autológnymi erytrocytami (SPECT) - stiahnuť PDF


NEUROLÓGIA

 • Scintigrafia dopamínových transportérov v mozgu - DaTScan 123I- (SPECT) - stiahnuť PDF
 • Scintigrafia likvorových ciest (cisternografia a perimyelografia) - stiahnuť PDF


HEMATOLÓGIA A OSTATNÉ VYŠETRENIA

 • Selektívna scintigrafia sleziny - stiahnuť PDF
 • Kvantitatívna lymfoscintigrafia končatín - stiahnuť PDF
 • Scintigrafia kostnej drene - koloidmi - stiahnuť PDF
 • Imunoscintigrafia antigranulocytárnymi protilátkami - stiahnuť PDF
 • Imunoscintigrafia zápalových ložísk pomocou protilátok proti granulocytom - stiahnuť PDF

 

PLÁN -  zaviesť vyšetrenia v roku 2015/2016

 • Kardiológia - Perfúzna scintigrafia myokardu záťažová a pokojová metódou gated SPECT - stiahnuť PDF
 • SPECT myokardu v pokoji s 201Tl -chloridom na detekciu viability myokardu - stiahnuť PDF
 • Rádionuklidová ventrikulografia (MUGA scan) - stiahnuť PDF
 • Rádionuklidová angiokardiografia - stiahnuť PDF
 • Rádionuklidová flebografia - stiahnuť PDF
 • Scintigrafická diagnostika nádorov obsahujúcich somatostatínové receptory - stiahnuť PDF
 • Vyšetrenie regionálneho prietoku krvi mozgom s 99mTc-HMPAO (SPECT) - stiahnuť PDF

 

 

RIA laboratórium

Skríníng vrodených vývojových chýb v II. trimestri tehotnosti

 

Double test

 • AFP - alfa-fetoproteín
 • HCG - humánny chóriový gonádotropín
 
Triple test
 • AFP S - alfa-fetoproteín
 • HCG S - humánny chóriový gonádotropín
 • uE3 - nekonjugovaný estriol
 
Onkologické markery
 • CEA - karcino-embryonálny antigén
 • CA 125 - karcinómový antigén 125
 • CA 15-3 - karcinómový antigén 15-3
 • CA 19-9 - karbohydrátový antigén 19-9
 • CA 72-4 - karcinómový antigén 72-4
 • NSE - neurón špecifická enoláza
 • CYFRA 21-1 - cyfra 21-1 /fragment cytokeratínu 19/
 • PSA - prostatický špecifický antigén
 • TPSA - tkanivový polypeptidický špecifický antigén /fragment cytokeratínu 18/
 • TPA - tkanivový polypeptidický antigén
 • SCCA - karcino-antigén skvamóznych buniek
 • AFP - alfa-fetoproteín
 • Free b-HCG - voľná beta-podjednotka HCG
 • TK - tymidín kináza
 • b2M - beta 2 - mikroglobulín
 • EPO - erytropoetín

 

Aktuality 

 

Rýchly kontakt

 

Objednávanie pacientov

Pracovisko - Košice

Recepcia

+421 55 611 8326

Scintigrafické vyšetrenia

+421 55 611 8342

PET/CT

+421 55 611 8338

Kontakty na ostatné košické pracoviská nájdete

v sekcii Košice.

 

Pracovisko -
Banská Bystrica

Scintigrafické vyšetrenia

+421 48 321 7346
PET/CT
+421 918 840 084
Kontakty na ostatné banskobystrické pracoviská nájdete

v sekcii Banská Bystrica.

Pre správne fungovanie tejto webovej stránky používame súbory cookie. Prehliadaním tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia webového prehliadača ohľadom súborov cookie súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií.