logo institut nuklernej  molekularnej mediciny  

                    

>   O nás >   Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Verejné obstarávanie


2018

Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného hybridného zariadenia SPECT/CT, SPECT vrátane súvisiacich stavebných prác
a služieb - nadlimitná zákazka - oznámenie o prípravných trhových konzultáciách

Rozšírenie softvérového a hardvérového vybavenia prístroja PET/CT Biograph mCT 40 
- oznámenie o prípravných trhových konzultáciách

Laminárne boxy na prípravu rádiofarmák - oznámenie o prípravných trhových konzultáciáchvýzva na účasť na PTK, príloha č.1

Plnoautomatizované zariadenie na prípravu rádiofarmák označených 68Ga, 90Y, 177Lu, vrátane spotrebného materiálu a zariadenia na kontrolu rádiochemickej čistoty - oznámenie o prípravných trhových konzultáciách, výzva na účasť na PTK, príloha č.1 - AKT.

P.č. Predmet zákazky Postup Vyhlásenie VO  Výsledok VO  Súťažné podklady 
1. Ergometrické laboratórium  zákazka
s nízkou hodnotou 
lehota na predkladanie ponúk do: 07.03.2018 13:00 hod. výsledok VO -žiadosť o cenovú ponuku
-návrh uchádzača na plnenie kritérií
-návrh kúpnej zmluvy
-priloha č.1
-technické špecifikácie
2. Pramenitá voda, balená zákazka
s nízkou hodnotou
protokol zmluva  
3. Originálne tonery zákazka
s nízkou hodnotou
protokol zmluva  
4. Rozšírenie softvérového
a hardvérového vybavenia prístroja PET/CT Biograph mCT 40
podlimitná zákazka bez využitia ET 1. vestník UVO
2. JED
zmluva - súťažné podklady FINAL
- zápisnica z trhových konzultácií
- často kladené otázky (JED)
- JED manuál
- JED príručka
- ESPD request PDF
- ESPD request XML
5. Ochrana osobných údajov zákazka
s nízkou hodnotou
  zmluva  
6. Kancelársky papier zákazka
s nízkou hodnotou
protokol zmluva  
7. Osobné motorové vozidlo pristúpenie
k rámcovej dohode
  zmluva  
8. Xofigo nadlimitná zákazka vestník VO
vestník EÚ
   
9. Rádionuklidový generátor podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska vestník UVO
JED
  - súťažné podklady
- JED manuál
- často kladené otázky
- príručka k espd-request XML
- JED formulár (PDF)
- JED formulár (XML)
10. Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného hybridného zariadenia SPECT/CT
a nového, nepoužitého, nerepasovaného zariadenia SPECT, vrátane súvisiacich stavebných prác
a služieb
nadlimitná zákazka (tzv. reverzná verejná súťaž) vestník UVO
vestník EÚ
JED
  - súťažné podklady
- zápisnica z prípravných trhových konzultácií
- JED manuál
- často kladené otázky
- príručka k espd-request XML
- JED formulár (PDF)
- JED formulár (XML)
- adresa zverejnenia SP v systéme Josephine
11. Kancelársky papier zákazka s nízkou hodnotou     - protokol
- zmluva
12. Povinné zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla zákazka s nízkou hodnotou     - zmluva o PZP
- dodatok PZP
- zmluva o HP
- dodatok HP2017

P.č.

Predmet zákazky

Postup

Vyhlásenie VO

Výsledok VO

Súťažné podklady

 1. Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného hybridného zariadenia SPECT/CT, SPECT vrátane systému PACS a súvisiacich stavebných prác
a služieb

nadlimitná

zákazka

1. vestník EÚ

2. JED

3. vestník_UVO

 

zmluva

- súťažné podklady [PDF]
- jed-formular_v2 [PDF]
jed-manual [PDF]
espd-request [PDF]

 

- príručka k espd-request XML [PDF]

- zápisnica z uskutočnených prípravných trhových konzultácií [PDF]

- zápisnica
z obhliadky miesta dodania [PDF]
- vysvetlenie inf.
k spracovaniu ponuky pre záujemcov [PDF]
- pôdorys budovy pracoviska
v Banskej Bystrici[PDF]
- parametre a výkon vzduchotechniky [PDF]
- technická správa[PDF]
- rozvádzače:
HRT1 - schéma[PDF]
HRT1 - posledné úpravy[PDF]
HRT2 - schéma[PDF]
HRT2 - posledné úpravy[PDF]

2.   Žiarivkové trubice zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z20171797  
3. Originálne tonery
a náhradné diely
podlimitná zákazka protokol_EKS zmluva_Z20173172  
4. Kancelársky papier zákazka 
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z20178358  
5. Pramenitá voda - balená zákazka 
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z20179306  
6. Papier krepovaný Rukavice jednorázové nitrilové zákazka 
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z201718052  
7. Originálne tonery podlimitná zákazka protokol_EKS zmluva_Z201722430  
8. Kapsový filter do vzduchotechniky zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z201723240  
9. Združená dodávka elektrickej energie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku vrátane distribúcie zákazka
s nízkou hodnotu
protokol_EKS zmluva_Z201740904  
10. Kancelársky papier zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z201740982  
11. Rukavice jednorázové nitrilové zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z201746431  
12. Papier krepovaný alebo ekvivalent zákazka
s nízkou hodnotou
protokol EKS zmluva_Z201747176  
13. Inžinierská činnosť
a stavebný dozor
zákazka
s nízkou hodnotou
  zmluva  
14. Poistenie zodpovednosti za škodu zákazka
s nízkou hodnotou
  zmluva  
15. Poistenie majetku zákazka
s nízkou
hodnotou
  zmluva  
16. Sady fantómov zákazka
s nízkou hodnotou
  zmluva  
17. Rádiofarmaká
a rádionuklidové generátory
nadlimitná zákazka 1.vestník EÚ
2.JED
3.vestník_UVO
zmluva - súťažné podklady [PDF]
- jed-formular_v2 [PDF]
- jed-manual [PDF]
- espd-request [PDF]
- často kladené otázky [PDF]
18. Kancelársky papier zákazka
s nízkou
hodnotou
  zmluva  
19. Kontrastné prostriedky na röntgenovanie zákazka
s nízkou
hodnotou
  1. zmluva
2. zmluva
 
20. Stravné poukážky zákazka
s nízkou
hodnotou
protokol EKS zmluva  
21. Darčekové poukážky zákazka
s nízkou
hodnotou
protokol EKS zmluva  
22. Dodávka liekov – (poskytovanie lekárenských služieb) zákazka
s nízkou
hodnotou
  zmluva  
23. Infúzne sety zákazka
s nízkou
hodnotou
  zmluva  
24. Dodávka licencií software eZdravie zákazka
s nízkou
hodnotou
  zmluva  
25. Pozáručný servis
a pravidelné kontroly elektrickej zabezpečovacej signalizácie a systému kontroly vstupu v INMM, pracovisko Banská Bystrica
zákazka
s nízkou
hodnotou
  zmluva  
26. Právne služby súvisiace s registráciou Inštitútu nukleárnej
a molekulárnej medicíny do registra partnerov verejného sektora
zákazka
s nízkou
hodnotou
  zmluva  
27. Vykonávanie služieb bezpečnosti práce
a ochrany pre požiarmi
zákazka
s nízkou
hodnotou
  zmluva  
28. TLC scanner zákazka s nízkou hodnotou   zmluva_3302017  2016

P.č.

Predmet zákazky

Postup

Vyhlásenie VO

Výsledok VO

Súťažné podklady

 1.

Rádiofarmaká

a rádionuklidové

generátory

nadlimitná

zákazka

1. vestník EÚ

2. JED

3. vestník_UVO

 

1. zmluva
2. zmluva

SP1 [PDF]

SP2 [PDF]

SP3 zmluva [PDF]

espd-request [PDF]

espd-request [XML]

 

príručka k espd-request XML [PDF]

2.

Fludeoxyglukóza (18F)

NET2016247

nadlimitná

zákazka

1. EKS

2. vestník EÚ

3. JED

4. vestník_UVO

 zmluva  
3.

Stravné poukážky

podlimitná zákazka 

protokol_EKS

zmluva_Z201644086  
4. Rukavice jednorazové nitrilové

zákazka 
s nízkou hodnotou

protokol_EKS

zmluva_Z201637852  
5. Papier krepovaný zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z201637847  
6. Darčekové poukážky podlimitná zákazka protokol_EKS zmluva_Z201637844  
7. Originálne tonery
a náhradné diely
zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z201634835  
8. Kancelársky papier zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z201629242  
9. Výsadba rastlín
a drevín
zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z201628364  
10. Združená dodávka elektrickej energie
a prevzatie zodpovednosti
podlimitná zákazka protokol_EKS zmluva_Z201627955  
11. Maľovanie priestorov spojené s výspravkami stien podlimitná zákazka protokol_EKS zmluva_Z201619419  
12. Monitor kontaminácie - ruky, nohy, odev podlimitná zákazka protokol_EKS zmluva_Z201618671  
13. Originálne tonery
a fotovalce
zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z201618269   
14. Merač dávkového príkonu, prenosný podlimitná zákazka protokol_EKS zmluva_Z201618066  
15. Rukavice jednorazové nitrilové zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z201614859   
16. Papier krepovaný alebo ekvivalent zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z201613611  
17. Originálne tonery zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z20169992  
18. Kapsový filter do vzduchotechniky zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z20169987  
19. Kancelársky papier zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z20169500  
20. Výmenníky tepla do vzduchotechník zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z20163386  
21. Multifunkčné zariadenie zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z20163142  
22. Papier krepovaný zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z20162892  
23. Spojovacia infúzna hadička z PVC zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z20162490  
24. Rukavice jednorazové nitrilové zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z20161928  
25. Originálne tonery podlimitná zákazka protokol_EKS zmluva_Z20161925  
26. Rukavice jednorazové latexové zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z2016511  
27. Kancelársky papier zákazka
s nízkou hodnotou
protokol_EKS zmluva_Z2016333  

 

2013

P.č.

Predmet zákazky

Postup

Vyhlásenie VO

Výsledok VO

Formuláre

 1.

Kryptónový (81Rb/81mKr) generátor

Podprahová zákazka

589 - WYT

Výsledok

 

 2.

Stravné lístky

Podprahová zákazka

2219 - WYS

Výsledok

 

 3.

Ultrazvukový prístroj

Podlimitná zákazka

7495 - MST

Poradie uchádzačov: 1.WEGA-MS s.r.o., Pálenická 1/601, Moravany nad Váhom 
12841 - VST

Otváranie časti ponúk "Ostatné" bude dňa 11.6.2013 o 8:00

 

Otváranie časti ponúk "Kritéria" bude dňa 20.6.2013 o 8.00

 4.

Hybridný systém PET/CT

Nadlimitná zákazka

10109 - MST

Poradie uchádzačov:

1. AD REM, s.r.o. Malotejecká 538/15, 929 01 Dunajská Streda;

 

2. PURO-KLIMA, a.s. organizačná zložka, Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany

 

Výsledok

Otváranie časti ponúk "Ostatné" bude dňa 12.8.2013o 13.00

 

Otváranie časti ponúk "Kritéria" bude dňa 12.9.2013 o 8:00

 

 

 5.

Diagnostické súpravy pre rádioimunoanalýzu

Podlimitná zákazka

15517 - WYT

Výsledok

INO Ostatné

INO Kritériá

 6.

Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory

Nadlimitná zákazka

16149 - MST

Výsledok

INO Ostatné

INO Kritéria

 

 

2012

P.č.

Predmet zákazky

Postup

Vyhlásenie VO

Výsledok VO

Formuláre

 1.

Údržba a servis zdravotníckych prístrojov

RkBZ

43-2012 - IBS

Výsledok

 
 2.

Diagnostické súpravy pre rádioimunoanalýzu

Podprahová zákazka

10205-WYT

 

 
 3.

Rádiofarmaká
a rádionuklidové generátory

Nadlimitná zákazka

10718 - MST

15261 - VST

 

 

2011

P.č.

Predmet zákazky

Postup

Vyhlásenie VO

Výsledok VO

Formuláre

 1.

Hybridný systém SPECT/CT

Nadlimitná zákazka

00982 - POT 07985 - MST

02161 - VST

 
 2.

Diagnostické súpravy pre rádioimunoanalýzu

Podprahová zákazka

06922 - WYT

   
 3.

Upratovacie služby

Podprahová zákazka

05896 - WYS

 

 
 4.

Rádionuklidové generátory

VS

08107 - MST

10456 - VST

 
 5.

Rádiofarmaká

VS

08375 - MST

11037 - VST

 
 6.

Stravné lístky

Podprahová zákazka

08699 - WYS

 

 

 

 

Výzvy

 

2017

          TLC skener pre kontrolu kvality rádiofarmák
1. Výzva na zaslanie cenovej ponuky TLC scanner [PDF]
2. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky - TLC scanner [DOC]
3. Kúpna zmluva návrh - TLC scanner [PDF]
4. Príloha č.1 - špecifikácia predmetu TLC scanner [PDF]
5. TLC scanner - špecifikácia [DOC]

          Kontrastné prostriedky na röntgenovanie
1. Výzva na predloženie cenovej ponuky - kontrastné prostriedky [PDF]
2. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky - príloha č.2 [DOC]
3. Návrh - zmluva kontrastné prostriedky [PDF]
4. Špecifikácia predmetu zákazky - príloha č.1 [PDF]
5. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky [PDF]

 

Zákazky s nízkou hodnotou

2018  
2017

1. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2.štvrťrok 2017
2. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 3.štvrťrok 2017
3. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 4.štvrťrok 2017

2013

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

2012

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

2011

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur


Zákazky - elektronické trhovisko

 

2018  
2017 1. Súhrnná správa o zákazkách 2. štvrťrok 2017
2. Súhrnná správa o zákazkách 3. štvrťrok 2017
3. Súhrnná správa o zákazkách 4. štvrťrok 2017
2016 1. Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
2015 1. Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
2014

 

1. Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

2. Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

3. Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

4. Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

 
 

Aktuality 


 

 

Rýchly kontakt

 

Objednávanie pacientov

Pracovisko - Košice

Recepcia

+421 55 611 8326

Scintigrafické vyšetrenia

+421 55 611 8342

PET/CT

+421 55 611 8338

Kontakty na ostatné košické pracoviská nájdete

v sekcii Košice.

 

Pracovisko - Banská Bystrica

Scintigrafické vyšetrenia

+421 48 321 7346

Kontakty na ostatné banskobystrické pracoviská nájdete

v sekcii Banská Bystrica.