logo institut nuklernej  molekularnej mediciny  

                    

>   O nás >   Fotogaléria >   Všeobecné

Všeobecné

Laminárny box pre prípravu rádiofarmák
Hlavný vchod do budovy
Parkovisko vedľa budovy
Pohľad na budovu, hlavný vchod
Pohľad na budovu, parkovisko pre pacientov
Recepcia, príjem pacientov
Pohľad na chodbu na 1. poschodí, vľavo vstup na Lôžkové oddelenie a RIA laboratórium, vpravo vstup na Riaditeľstvo
Pohľad na prečerpávaciu a vymieracie nádrže v suteréne
Pohľad na riadiaci systém vymieracích nádrží
Schodisko na prvé poschodie pre pacientov a zamestnancov INMM
Stavebná tabuľa

Aktuality 

Prijmeme lekára-rádiológa
s praxou v CT diagnostike
na naše košické pracoviskoNaše pracovisko získalo

v ankete spokojnosti
pacientov zdravotnej
poisťovne Dôvera
za rok 2015 1.miesto
spomedzi ostatných
zariadení. 

 

 

Rýchly kontakt

 

Objednávanie pacientov

Pracovisko - Košice

Recepcia

+421 55 611 8326

Scintigrafické vyšetrenia

+421 55 611 8342

PET/CT

+421 55 611 8338

Kontakty na ostatné košické pracoviská nájdete

v sekcii Košice.

 

Pracovisko - Banská Bystrica

Scintigrafické vyšetrenia

+421 48 321 7346

Kontakty na ostatné banskobystrické pracoviská nájdete

v sekcii Banská Bystrica.