Pokus o pripojenie zlyhal, pretože pripojená strana v stanovenom čase riadne neodpovedala, alebo vytvorené pripojenie zlyhalo, pretože pripojený hostiteľ neodpovedal.
Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, boolean given in C:\xampp_2014\htdocs\connect_db.php on line 10

Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, boolean given in C:\xampp_2014\htdocs\connect_db.php on line 11

Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, boolean given in C:\xampp_2014\htdocs\connect_db.php on line 28

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\xampp_2014\htdocs\connect_db.php on line 29

Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, boolean given in C:\xampp_2014\htdocs\connect_db.php on line 31

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\xampp_2014\htdocs\connect_db.php on line 32