logo institut nuklernej  molekularnej mediciny  

                    

>   O nás

O nás

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach bol zriadený vyčlenením z Východoslovenského onkologického ústavu na základe rozhodnutia MZ SR s účinnosťou od 1.9.2004.

Vznikol ako vysokošpecializovaný odborný ústav pre zabezpečenie rozvoja diagnostiky najmodernejšími metódami medicínskeho zobrazovania a laboratórnymi postupmi nukleárnej a molekulárnej medicíny, ako aj pre liečbu ochorení pomocou otvorených žiaričov. Jeho cieľom je vytváranie integrálnych služieb pre onkológiu, kardiológiu, pediatriu, endokrinológiu, neurológiu, traumatológiu a iné medicínske odbory a pomoc pri špeciálnych chirurgických postupoch.

 

Poloha inštitútu
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice je umiestnený v areáli UN L. Pasteura na Rastislavovej ulici. Úsek in vivo diagnostiky a PET/CT v Banskej Bystrici sa nachádza v areáli starej nemocnice.

Aktuality 

Prijmeme lekára-rádiológa
s praxou v CT diagnostike
na naše košické pracoviskoNaše pracovisko získalo

v ankete spokojnosti
pacientov zdravotnej
poisťovne Dôvera
za rok 2015 1.miesto
spomedzi ostatných
zariadení. 

 

 

Rýchly kontakt

 

Objednávanie pacientov

Pracovisko - Košice

Recepcia

+421 55 611 8326

Scintigrafické vyšetrenia

+421 55 611 8342

PET/CT

+421 55 611 8338

Kontakty na ostatné košické pracoviská nájdete

v sekcii Košice.

 

Pracovisko - Banská Bystrica

Scintigrafické vyšetrenia

+421 48 321 7346

Kontakty na ostatné banskobystrické pracoviská nájdete

v sekcii Banská Bystrica.