logo institut nuklernej  molekularnej mediciny  

                    

>   Košice >   PET/CT pracovisko Košice >   Unikátna diagnostika

Unikátna diagnostika

 
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny: Pacientom ponúkame unikátnu diagnostiku 


Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny (INMM) v Košiciach ako prvé zdravotnícke zariadenie na východnom Slovensku uviedol do praxe novú diagnostickú metódu. Realizovaná bude vďaka novému špičkovému zariadeniu, ktore pomôže pri ešte presnejšej diagnostike napríklad pacientom s karcinómom prostaty a s neuroendokrinnnými nádormi. Vyšetrenie je hradené z verejného zdravotného poistenia a prví pacienti ho absolvujú od 18. júla. 

Presná diagnostika 

Nová diagnostická metóda sa robí prostredníctvom nového zariadenia, tzv. germániovo-gáliového generátora. Ide o plnoautomatizované zariadenie na prípravu rádiofarmák označených 68Ga, v ktorom sa materský prvok germánium 68Ge rádioaktívnym rozpadom mení na dcérsky prvok gálium 68Ga.  Ďalšou súčasťou nového zariadenia je Modular-Lab eazy system a zariadenie na kontrolu rádiochemickej čistoty Knauer HPLC Azura system a TLC-Scan 6120, ktoré umožňujú okrem diagnostických rádiofarmák označených 68Ga  pripraviť aj rádiofarmaká určené na liečbu nádorových ochorení a značia sa rádioizotopmi ytria 90Y a lutécia 177Lu“. 

„Vďaka tomuto zariadeniu bude mať  Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny ako jediné štátne zdravotnícke zariadenie na východnom Slovensku k dispozícii na pracovisku 8-10 mesiacov každý deň určité množstvo gália 68Ga  – pozitrónového žiariča s polčasom rozpadu 68 minút, ktorého použitie bolo doteraz nedostupné. Vyrábalo sa len v cyklotrónových centrách, ktoré sú tak ďaleko, že dĺžka transportu by  niekoľkokrát prevýšila polčas rozpadu a mala by taký výrazný vplyv na dávku a kvalitu dodaného materiálu, že by bol nepoužiteľný v klinickej praxi,“ vysvetľuje jedinečnosť diagnostiky Viliam Čislák, riaditeľ Inštitútu  nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach.

68Ga je pozitrónový žiarič,  ním označené molekuly sa používajú pri PET/CT vyšetrení. „Použitie v PET/CT diagnostike je prvá veľká výhoda 68Ga, pretože v porovnaní s klasickými scintigrafickými kamerami vykazujú PET/CT skenery vďaka svojmu technickému riešeniu podstatne vyššiu citlivosť, čo vedie k vyššej kvalite zobrazenia a identifikácie patologických ložísk," vysvetlil Viliam Čislák.

Doteraz sa v INMM štandardne vykonávali PET/CT vyšetrenia s molekulou FDG, ktorá sa značí iným pozitrónovým žiaričom (fluórom 18F) a ide o výbornú zobrazovaciu diagnostickú metódu pre niektoré druhy nádorov. Pri iných druhoch nádorov je však použitie molekuly FDG  vzhľadom na odlišné metabolické charakteristiky ich nádorových buniek nepoužiteľné, a preto Inštitút začal používať aj novú diagnostickú metódu prostredníctvom pozitrónového žiariča 68Ga, ktorá umožní úspešnú diagnostiku a liečbu  iných typov nádorov. V súčasnosti sa 68Ga používa v klinickej praxi  ako štandardná súčasť diagnostiky vysokorizikovej skupiny pacientov s karcinómom prostaty, ako aj  pri diagnostike neuroendokrinných nádorov. „Diagnostika pomocou pozitrónových žiaričov vzhľadom na technické parametre PET/CT skenerov  je podstatne presnejšia ako pomocou gamažiaričov. Výrazne vyššia kvalita vyšetrení tak bude viesť ku kvalitnejšiemu posúdeniu efektu liečby,“ povedal V. Čislák. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny odhaduje, že ročne sa urobí približne 270 takýchto vyšetrení.  

INMM zakúpilo predmetné zariadenie z vlastných zdrojov prostredníctvom verejného obstarávania. Cena prístroja je cca 222 560 eur s DPH, zahrnutá je v nej napríklad inštalácia, servis, záruka ako aj zaškolenie pracovníkov.
 

 

Aktuality 

 

Rýchly kontakt

 

Objednávanie pacientov

Pracovisko - Košice

Recepcia

+421 55 611 8326

Scintigrafické vyšetrenia

+421 55 611 8342

PET/CT

+421 55 611 8338

Kontakty na ostatné košické pracoviská nájdete

v sekcii Košice.

 

Pracovisko -
Banská Bystrica

Scintigrafické vyšetrenia

+421 48 321 7346
PET/CT
+421 918 840 084
Kontakty na ostatné banskobystrické pracoviská nájdete

v sekcii Banská Bystrica.

Pre správne fungovanie tejto webovej stránky používame súbory cookie. Prehliadaním tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia webového prehliadača ohľadom súborov cookie súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií.