logo institut nuklernej  molekularnej mediciny  

                    

>   Kontakty >   Riaditeľstvo

Riaditeľstvo

 

Korešpondenčná adresa

Fax

e-mail:

Rastislavova 43
P. O. BOX E-23
042 53 Košice

+421 55 321 9904

+421 55 611 8309

inmm@inmm.sk

     

 

Telefón

e-mail:

Riaditeľ

 

 

MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA

+421 55 611 8300

riaditel@inmm.sk

 

 

 

Sekretariát

   
Silvia Brejžková +421 55 611 8300 brejzkova@inmm.sk
     

Námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť

 

MUDr. Igor Marin, MBA

+421 55 611 8317

marin@inmm.sk

 

 

 

Vedúca ekonomicko-prevádzkových činností,
styk pre zdravotné poisťovne
 

 

Mgr. Mária Lindtnerová

+421 55 611 8337

lindtnerova@inmm.sk

 

 

 

Vedúci úseku technickej podpory, správa IT a budov

   

Ing. Ján Mičkanin

+421 55 611 8325

mickanin@inmm.sk

     

Interný audítor pre ISO,
odborne spôsobilá osoba pre DRG

   

RNDr. Beáta Kiselová Bileková, PhD.

+421 55 611 8318

bilekova@inmm.sk

     
Právne služby a verejné obstarávanie    
JUDr. Michaela Hujdičová +421 55 611 8333 hujdicova@inmm.sk
     

Recepcia

 

 

 

+421 55 611 8326

recepcia@inmm.sk

 

 

 

     

Zástupcovia radiačnej ochrany 

 

 

Banská Bystrica    
RNDr. Lucia Jakubíková

+421 48 321 7305

jakubikova@inmm.sk
Košice    
Ing. Blanka Marinová +421 55 611 8321 marinova@inmm.sk
     

Klinickí fyzici

   

Banská Bystrica

   

RNDr. Lucia Jakubíková

+421 48 321 7305

jakubikova@inmm.sk

Ing. Patrik Mičenec

+421 48 321 7305

micenec@inmm.sk

Košice

   

Mgr. Michal Knapp

+421 55 611 8328

knapp@inmm.sk

Ing. Blanka Marinová

+421 55 611 8321

marinova@inmm.sk

     

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

(nahlasovanie korupcie podľa § 261 až 263 Trestného zákona)

  korupcia@inmm.sk

Aktuality 

 

Rýchly kontakt

 

Objednávanie pacientov

Pracovisko - Košice

Recepcia

+421 55 611 8326

Scintigrafické vyšetrenia

+421 55 611 8342

PET/CT

+421 55 611 8338

Kontakty na ostatné košické pracoviská nájdete

v sekcii Košice.

 

Pracovisko -
Banská Bystrica

Scintigrafické vyšetrenia

+421 48 321 7346
PET/CT
+421 918 840 084
Kontakty na ostatné banskobystrické pracoviská nájdete

v sekcii Banská Bystrica.

Pre správne fungovanie tejto webovej stránky používame súbory cookie. Prehliadaním tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia webového prehliadača ohľadom súborov cookie súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií.