logo institut nuklernej  molekularnej mediciny  

                    

Pokyny pred vyšetrením

Vážení pacienti, na základe žiadanky od vášho odborného lekára sme vás predvolali na scintigrafické (gamagrafické) vyšetrenie na naše pracovisko. Zoznámte sa, prosím, so základnými pokynmi, ktoré sa týkajú vyšetrenia na našom pracovisku.


Na vyšetrenie si so sebou prineste aktuálnu zdravotnú dokumentáciu, RTG snímky prípadne posledné nahrávky CT alebo MR vyšetrenia na CD disku. Dôsledne dodržte naše pokyny, ktoré sa týkajú užívania liekov a prípravy pred vyšetrením. Ich nedodržiavanie môže znížiť kvalitu vyšetrenia, alebo vás nebudeme môcť vyšetriť.

Tehotné ženy obvykle nevyšetrujeme. Ak dojčíte dieťa, je potrebné dodržať špeciálne opatrenia. Informujte nás o tejto skutočnosti ešte pred naplánovaním vyšetrenia!

Po príchode na naše pracovisko sa ohláste, prosím, na recepcii vo vstupnej časti, odkiaľ vás náš pracovník nasmeruje do prijímacej kancelárie. V prijímacej kancelárii predložíte zdravotnú kartu poistenca a občiansky preukaz na kontrolu a doplnenie údajov uvedených v žiadanke.

V kancelárii dostanete formulár Informovaný súhlas, ktorý si starostlivo prečítajte a podpísaný odovzdajte pracovníkom pred vyšetrením. Na vaše ďalšie otázky ohľadom Informovaného súhlasu vám radi odpovieme ešte pred vyšetrením.

Ak máte potvrdenú tehotnosť alebo ak máte podozrenie na ňu, je vašou povinnosťou nám túto skutočnosť oznámiť bez meškaniav prijímacej kancelárii, ešte pred podaním rádioaktívnej látky!

Zdržiavajte sa len v určenej čakárni v priestoroch oddelenia. Pre deti sú vyhradené samostatné čakárne. Nevstupujte bez vyzvania pracovníkov oddelenia do iných miestností!

Určite si všimnete, že niektorí pacienti, ktorí prišli až po vás, budú vyšetrení skôr. Zároveň sa totiž vykonáva niekoľko druhov vyšetrení, ktoré majú odlišný postup a odlišnú dobu čakania na samotné vyšetrenie po podaní látky. Pacientov voláme na daný druh vyšetrenia v poradí, v akom sa prihlásili v prijímacej kancelárii. V prípade potreby uprednostňujeme deti a pacientov so závažným zdravotným stavom.

Všetky vyšetrenia na pracovisku nukleárnej medicíny sa uskutočňujú po podaní malého množstva rádioaktívnej látky (rádiofarmaka), obvykle do žily predlaktia, za účelom zobrazenia vyšetrovaného orgánu.

Dávka rádioaktívneho ožiarenia, ktorú pacient dostane pri vyšetrení nukleárnej medicíny, je podobná alebo vo väčšine prípadov nižšia ako pri bežnom röntgenovom vyšetrení. Pre pacienta nepredstavuje žiadne riziko. Podané rádiofarmaka sú registrované a kontrolované úradom verejného zdravotníctva.

V záujme zníženia pôsobenia žiarenia na vaše okolie, najmä na deti sa v deň vášho vyšetrenia neodporúča blízky kontakt s deťmi. Pod tým sa myslí nebrať ich do náručia a nespať s nimi v jednej miestnosti. Vo všeobecnosti je vhodné udržiavať od nich čo najväčšiu vzdialenosť v deň po vašom vyšetrení. Nemajte však obavy z vplyvu žiarenia na vaše dieťa, v záujme určenia správnej diagnózy sa u nás vyšetrujú aj celkom malé deti a novorodenci.

Na vyšetrenie s vami môže prísť ako váš sprievodca ktokoľvek, ale nie je vhodné, aby vás sprevádzali deti a tehotné ženy.

Sprevádzajúca osoba na požiadanie dostane doklad o sprevádzaní príbuzného na vyšetrenie len na základe odporúčania odosielajúceho alebo všeobecného lekára.

Väčšina u nás podávaných látok sa vylučuje z tela obličkami a močom. Na urýchlenie vylúčenia látky z tela je vhodné v deň vyšetrenia zvýšiť príjem tekutín a častejšie sa vymočiť.

Prosím, dodržte naplánovaný čas vyšetrenia a dostavte sa včas na naše pracovisko!

Prosíme vás o trpezlivosť, ak sa čas vášho vyšetrenia posunie, vzhľadom na technické problémy alebo nutnosť doplňujúcich vyšetrení u predchádzajúcich pacientov, čo nie je možné vopred naplánovať ani predvídať.

Ak máte dôvod na nespokojnosť, obráťte sa na vedúcich pracovníkov INMM (riaditeľ, námestník, primár, vedúci rádiologický asistent).

Na najčastejšie otázky pacientov nájdete odpoveď v časti OTÁZKY A ODPOVEDE.

Aktuality 

 

Rýchly kontakt

 

Objednávanie pacientov

Pracovisko - Košice

Recepcia

+421 55 611 8326

Scintigrafické vyšetrenia

+421 55 611 8342

PET/CT

+421 55 611 8338

Kontakty na ostatné košické pracoviská nájdete

v sekcii Košice.

 

Pracovisko -
Banská Bystrica

Scintigrafické vyšetrenia

+421 48 321 7346
PET/CT
+421 918 840 084
Kontakty na ostatné banskobystrické pracoviská nájdete

v sekcii Banská Bystrica.

Pre správne fungovanie tejto webovej stránky používame súbory cookie. Prehliadaním tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia webového prehliadača ohľadom súborov cookie súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií.