logo institut nuklernej  molekularnej mediciny  

                    

Pre pacientov

ČO JE NUKLEÁRNA MEDICÍNA?

Nukleárna medicína je špecializovný odbor medicíny, ktorý na diagnostiku chorôb využíva rádioaktívne látky upravené do formy tzv. rádiofarmák, ktoré sa na prvý pohľad väčšinou vôbec nelíšia od iných injekčných prípravkov. Rádiofarmaká sa vo väčšine prípadov podávajú ako injekcie obvykle do žily predlaktia. V osobitných prípadoch sa môžu podávať vo forme tabliet alebo roztokov alebo sa vdychujú pomocou masky. Podané rádiofarmakum, pripravené špeciálne pre určitý druh vyšetrenia, sa hromadí v orgáne alebo tkanive, ktoré vyšetrujeme a vysiela slabé žiarenie, ktoré sa zachytáva na tzv. gamakamere a zložitým systémom je transformované na obrazovku počítača.
Dávka rádioaktívneho žiarenia, ktorá pri vyšetrení v nukleárnej medicíne pôsobí na pacienta, je porovnateľná, vo väčšine prípadov však niekoľkonásobne nižšia ako je dávka pri bežnom röntgenovom vyšetrení a pre pacienta nepredstavuje žiadne riziko.
 

Priebeh vyšetrenia

Pacient je pred príchodom na vyšetrenie oboznámený odosielajúcim lekárom s tým, že:

  • mu bude vnútrožilovo podané malé množstvo rádioaktívnej látky s niekoľkonásobne nižšou resp. porovnateľnou radiačnou dávkou, akej je vystavený pri bežnom röntgenovom vyšetrení a súčasne pacienta oboznámi s diagnostickým významom vyšetrenia,
  • na vyšetrenie sa má dostaviť v určený čas, vyšetrenie nemusí byť vykonané, pokiaľ sa nedostaví v určený čas (obmedzená expirácia rádiofarmaka, prebiehajú už iné vyšetrenia alebo bol na vyšetrenie zavolaný náhradný pacient),
  • naplánovaný čas vyšetrenia nemusí byť presne dodržaný z technických príčin, pre nutnosť doplnenia vyšetrení u predchádzajúcich pacientov;
  • niektoré vyšetrenia trvajú až do popoludňajších hodín.
Väčšina vyšetrení v nukleárnej medicíne nevyžaduje osobitnú prípravu. V prípadoch, keď je nutná špeciálna príprava, je pacient o tom informovaný pri predvolaní na vyšetrenie, prípadne prostredníctvom odosielajúceho lekára, ktorý má možnosť zistiť si spôsob prípravy pacienta na internetových stránkach nášho pracoviska pri každom vyšetrení v príslušnom texte alebo telefonicky.
 

U novorodencov a malých detí do veku 3-4 rokov (podľa úrovne spolupráce dieťaťa) je vhodné pred príchodom na vyšetrenie do INMM zabezpečiť zavedenie i.v. kanyly prostredníctvom odosielajúceho lekára alebo pediatrapodľa spádu. Vopred zavedená kanyla uľahčuje aplikáciu rádiofarmaka a hlavne spoluprácu dieťaťa pri vyšetrení, pri ktorom sa vyžaduje spravidla kľudné ležanie na vyšetrovacom lôžku bez pohybu. Nespolupráca a nekľud dieťaťa pri intravenóznej aplikácii v úvode vyšetrenia môže závažným spôsobom ovplyvniť jeho priebeh, výsledok a hodnotenie.

Pre celkom malé deti a novorodencov si rodičia alebo sprevádzajúca osoba (aj
u hospitalizovaných detí) prinesú čaj, mlieko a náhradné plienky, vzhľadom k tomu, že z technických príčin sa môže naplánovaný termín vyšetrenia oneskoriť.

Na zabezpečenie pokojného ležania v priebehu vyšetrenia vykonávame v prípade potreby sedáciu dieťaťa na našom pracovisku bezprostredne pred vyšetrením.

Rodičia môžu byť prítomní pri vyšetrení dieťaťa. Vhodné je priniesť pre dieťa obľúbenú hračku alebo knihu, aby prípadné čakanie na vyšetrenie mohli svojmu dieťaťu spríjemniť.

 

Výsledky vyšetrenia

Výsledky sú štandardne odosielané poštou na adresu indikujúceho lekára obvykle nasledujúci pracovný deň po ukončení vyšetrenia. V rámci areálu FNLP a VOÚ Košice, Rastislavova 43, sú k dispozícii v prijímacej kancelárii INMM. V niektorých prípadoch je možné vydať výsledok pacientovi na počkanie. Spracovanie a vyhodnotenie nálezu však pri mnohých vyšetreniach vyžaduje dlhší čas, a preto pacienta môžeme len orientačne oboznámiť s výsledkom vyšetrenia. Odosielajúci lekár v kontexte ďalších vykonaných vyšetrení, ktoré má k dispozícii, vie obyčajne komplexnejšie interpretovať gamagrafický nález a stanoviť ďalší postup u pacienta.

Vzhľadom na ochranu údajov je možné výsledok vydať len pacientovi. Inej osobe bude výsledok vydaný len v prípade, že ju pacient uvedie v informovanom súhlase ako oprávnenú osobu

Aktuality 

 

Rýchly kontakt

 

Objednávanie pacientov

Pracovisko - Košice

Recepcia

+421 55 611 8326

Scintigrafické vyšetrenia

+421 55 611 8342

PET/CT

+421 55 611 8338

Kontakty na ostatné košické pracoviská nájdete

v sekcii Košice.

 

Pracovisko -
Banská Bystrica

Scintigrafické vyšetrenia

+421 48 321 7346
PET/CT
+421 918 840 084
Kontakty na ostatné banskobystrické pracoviská nájdete

v sekcii Banská Bystrica.

Pre správne fungovanie tejto webovej stránky používame súbory cookie. Prehliadaním tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia webového prehliadača ohľadom súborov cookie súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií.