logo institut nuklernej  molekularnej mediciny  

                    

>   Banská Bystrica >   Oddelenie zobrazovacej diagnostiky - Scintigrafické vyšetrenia >   Pre odbornú verejnosť >   Všeobecné kontraindikácie vyšetrení

Všeobecné kontraindikácie vyšetrení

 Kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne sú len relatívne.
 
Gravidita

Vyšetrenie u tehotných žien je nutné veľmi starostlivo zvážiť, vykoná sa len po dohode s odosielajúcim lekárom v prípade, že riziko nestanovenia správnej diagnózy pre matku a jej nenarodené dieťa prevyšuje riziko pre plod vyplývajúce z radiačnej záťaže pri vyšetrení. Ak je to možné, v každom prípade je nutné sa vyhnúť ožiareniu plodu. Patria k tomu aj situácie, keď sama žena nemá na tehotnosť podozrenie. Ak tehotnosť nemôže byť s určitosťou vylúčená (napr. je predĺžený menštruačný cyklus), je potrebné znovu posúdiť nutnosť požadovaného vyšetrenia v spolupráci s indikujúcim lekárom a rozhodnúť, či je možné vyšetrenie odložiť až na obdobie po nasledujúcej menštruácii, prípadne po pôrode.

 

Dojčenie

Dojčenie je nutné prerušiť na 12 - 24 hod. po vyšetrení, po podaní niektorých rádiofarmák na dlhšiu dobu, o čom bude pacientka v týchto prípadoch informovaná.

Indikovanie gamagrafického vyšetrenia nesmie byť samoúčelné.

 

Aj keď je vyšetrenie spojené len s malou radiačnou záťažou, indikácia musí byť podložená možným diagnostickým a zdravotným prínosom pre pacienta.

Aktuality 

 

Rýchly kontakt

 

Objednávanie pacientov

Pracovisko - Košice

Recepcia

+421 55 611 8326

Scintigrafické vyšetrenia

+421 55 611 8342

PET/CT

+421 55 611 8338

Kontakty na ostatné košické pracoviská nájdete

v sekcii Košice.

 

Pracovisko -
Banská Bystrica

Scintigrafické vyšetrenia

+421 48 321 7346
PET/CT
+421 918 840 084
Kontakty na ostatné banskobystrické pracoviská nájdete

v sekcii Banská Bystrica.

Pre správne fungovanie tejto webovej stránky používame súbory cookie. Prehliadaním tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia webového prehliadača ohľadom súborov cookie súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií.