logo institut nuklernej  molekularnej mediciny  

                    

>   Vitajte

Vitajte

Oznam pre pacientov a indikujúcich lekárov

V súvislosti s pandémiou koronavírusu, na základe ktorej bol uznesením vlády SR vyhlásený vo všetkých ústavných zdravotníckych zariadeniach vrátane INMM núdzový stav, poskytujeme zdravotnú starostlivosť našim pacientom naďalej, avšak v obmedzenom rozsahu. Obmedzenie sa týka všetkých oblastí našej činnosti. V súčasnosti pracujeme v nasledujúcom režime:
1. U onkologických pacientov sa všetky scintigrafické vyšetrenia naďalej vykonávajú prioritne, t.j. bez  akéhokoľvek obmedzenia.
2. Scintigrafické vyšetrenia, ktoré sú indikované u akútnych stavov (pľúcna embolizácia, lokalizácia krvácania do gastrointestinálneho traktu, Meckelov divertikel) sa vykonávajú podľa pravidiel platných aj v období pred vyhlásením núdzového stavu, čo znamená, že sa zaraďujú do programu tak, aby nedošlo u pacienta k nebezpečenstvu z omeškania.
3. Všetky ostatné scintigrafické vyšetrenia vykonávame bez výraznejšieho obmedzenia, pokiaľ to dovolí  epidemiologická situácia a prevádzková kapacita INMM.
4. Na pracovisku PET/CT sú pacienti zaraďovaní do programu podľa naliehavosti konkrétneho prípadu. Uprednostňovaní sú onkologickí pacienti.
5. Všetci objednaní pacienti sú telefonicky kontaktovaní deň pred termínom vyšetrenia. V prípade akýchkoľvek klinických príznakov respiračnej infekcie, prípadne blízkeho kontaktu s osobou nakazenom koronavírusom, je vyšetrenie odložené na neskôr. To isté sa týka aj pacientov, ktorí sú z rôznych dôvodov v karanténe.
6. V prípade, že je na vyšetrenie objednaný pacient z rizikovej skupiny obyvateľstva (nad 65 rokov), je na zvýšené riziko nákazy upozornený – v pôvodnom termíne budú vyšetrení tí pacienti, ktorí budú napriek tomu na realizácii vyšetrenia trvať. V opačnom prípade bude vyšetrenie odložené na neskôr.
7. Hospitalizácie onkologických pacientov na lôžkovom oddelení INMM prebiehajú v rovnakom režime ako v období pred vyhlásením núdzového stavu.  

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny:
Pacientom ponúkame unikátnu diagnostiku


Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny (INMM) v Košiciach ako prvé zdravotnícke zariadenie na východnom Slovensku uviedol do praxe novú diagnostickú metódu. Realizovaná bude vďaka novému špičkovému zariadeniu, ktore pomôže pri ešte presnejšej diagnostike napríklad pacientom s karcinómom prostaty a s neuroendokrinnnými nádormi. Vyšetrenie je hradené z verejného zdravotného poistenia a prví pacienti ho absolvujú od 18. júla.Dňa 18.7.2019 začíname s novým diagnostickým zobrazovaním neuroendokrinných nádorov metódou PET/CT s 68Ga-DOTA-značenými peptidmi (68Ga-DOTA-TOC, 68Ga-DOTA-TATE), ktoré nahradí doterajšie scintigrafické vyšetrenie OctreoScanom.
Nové žiadanky o vyšetrenie.

Súčasne rozbiehame na PET/CT pracovisku ďalšiu  diagnostickú metódu  na zobrazovanie karcinómov prostaty pomocou 68Ga-PSMA (prostata špecifický membránový antigén).
Nové žiadanky o vyšetrenie.

Prosíme o kompletné vyplnenie žiadanky  a dodržiavanie indikačných kritérií  pre  tieto PET/CT vyšetrenia.  Počet vyšetrených pacientov  za mesiac je limitovaný.
 
Podrobnejšie odborné informácie o vyšetreniach nájdete tu.

Od 1.4.2019
došlo k zmene na poste riaditeľa Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny. Novým riaditeľom sa stal MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA.


Vítame Vás na stránkach nášho pracoviska, ktoré poskytujú základné informácie o odbore nukleárna medicína a stručné popisy jednotlivých vyšetrení zoradených tematicky podľa jednotlivých odborov. Očakávame, že prinesú dynamickejšiu spoluprácu medzi naším pracoviskom a klinickými lekármi. Ďakujeme za Vašu spoluprácu a uvítame Vaše pripomienky na adrese: inmm@inmm.sk

  

 

 

PET/CT

 

 

 

Aktuality 

 

Rýchly kontakt

 

Objednávanie pacientov

Pracovisko - Košice

Recepcia

+421 55 611 8326

Scintigrafické vyšetrenia

+421 55 611 8342

PET/CT

+421 55 611 8338

Kontakty na ostatné košické pracoviská nájdete

v sekcii Košice.

 

Pracovisko -
Banská Bystrica

Scintigrafické vyšetrenia

+421 48 321 7346
PET/CT
+421 918 840 084
Kontakty na ostatné banskobystrické pracoviská nájdete

v sekcii Banská Bystrica.

Pre správne fungovanie tejto webovej stránky používame súbory cookie. Prehliadaním tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia webového prehliadača ohľadom súborov cookie súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií.