logo institut nuklernej  molekularnej mediciny  

                    

Žiadanky a informované súhlasy


Žiadanky o vyšetrenie

Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom

stiahnuť PDF

stiahnuť WORD

 

V záujme rýchlejšieho objednania pacienta na vyšetrenie je možné zaslanie predbežnej žiadanky mailom, čo je však podmienené doručením originálu žiadanky

(v dvoch vyhotoveniach s pečiatkou a podpisom lekára) poštou, alebo osobne. Originálne žiadanky musia byť doručené najneskôr v deň vyšetrenia.

 

Adresa pre elektronické objednávanie pacientov je:

ambulanciabb@inmm.sk

  

Informovaný súhlas

stiahnuť PDF

 

Informované súhlasy – ženy v reprodukčnom veku (12 – 55 rokov)

stiahnuť PDF

 

V prípade nejasností kontaktujte prosím vedúceho rádiologického asistenta:

Mária Kerkešová

e-mail: kerkesova@inmm.sk

Tel.č. 

+421 48 321 7346

Aktuality 

Ospravedlňujeme sa 
našim pacientom, ale
z dôvodu montáže novej
modernej technológie
sa nebudú v mesiaci
január 2018 vykonávať
vyšetrenia na našom
pracovisku
v Banskej Bystrici.
Za pochopenie ďakujeme.Prijmeme lekára-rádiológa
s praxou v CT diagnostike
na naše košické pracoviskoNaše pracovisko získalo

v ankete spokojnosti
pacientov zdravotnej
poisťovne Dôvera
za rok 2015 1.miesto
spomedzi ostatných
zariadení. 

 

 

Rýchly kontakt

 

Objednávanie pacientov

Pracovisko - Košice

Recepcia

+421 55 611 8326

Scintigrafické vyšetrenia

+421 55 611 8342

PET/CT

+421 55 611 8338

Kontakty na ostatné košické pracoviská nájdete

v sekcii Košice.

 

Pracovisko - Banská Bystrica

Scintigrafické vyšetrenia

+421 48 321 7346

Kontakty na ostatné banskobystrické pracoviská nájdete

v sekcii Banská Bystrica.